PRIMARIA MORENI

INFORMATII UTILE

Legea nr. 544/2001

 

Persoane de contact: 

Sef Serviciu ADMINISTRATIE PUBLICA: Jurist SOARE GRIGORAS - TAMARA

                                                                        Inspector VOINEA MIHAELA

TELEFON: 0245 / 667265 interior 23

Dispozitie privind costul serviciului de copiere a documentelor solicitate in temeiul Legii 544/2001.

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul 2018.

Formulare L.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:

1.Cerere tip

2.Raspuns la cerere

3.Reclamatie administrativa 1

4.Reclamatie administrativa 2

5.Raspuns la reclamatie

Formularele 1-5 intr-un singur fisier