PRIMARIA MORENI

INFORMATII UTILE

Proiecte

 

Prin programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 1 “Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor –poli urbani de crestere” domeniul major de interventie 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbana” au fost implementate trei proiecte cu finantare externa, dupa cum urmeaza:

1. Contractul de finantare nr.2396/11.11.2011 intitulat “Reabilitarea /Modernizarea si Extinderea spatiilor publice Urbane, strazi si spatii verzi in municipiul Moreni. aici

2. Contractul de finantare nr.2236/11.11.2011 intitulat “Reabilitare si modernizare Centrul de Recuperare si Reabilitare persoane cu handicap Tuicani municipiul Moreni”. aici

3. Contractul de finantare nr.2405/2011 SMIS 7646 “Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Moreni prin achizitionarea de echipamente specifice si amenajarea unui centru de supraveghere”. aici

Alte proiecte semnate/implementate cu finantare din fonduri externe nerambursabile:

Contractul de finantare nr.396/15.10.2013 SMIS 23569 "Performanta, Perfectionare, Promptitudine"

Contractul de finantare nr.4751/06.10.2014 SMIS 52977 "Modernizare sala de sport cu 300 de locuri la Liceul Tehnologic Petrol Moreni"

- Contractul de finantare nr.4894/26.11.2014 SMIS 48920 "Infiintarea unui centru national de informare si promovare turistica in Municipiul Moreni, judetul Dambovita"

-Prin Programul Tineret în Acţiune, Acţiunea 1 - Tineri în Europa, Subacţiunea 1.1 - Schimburi de tineri, Primaria municipiului Moreni implementeaza proiectul ,,Ambasadorul de tineret”. aici

-Prin Programul Operational Regional Axa 5.3 Primaria municipiului Moreni implementeaza proiectul "Redescoperă Flacăra Petrolului" aici

-Contractul de finantare nr. 211/01.08.2018 SMIS 118772 "Prevenire, educatie si combaterea coruptiei (PECC)" aici

-Contractul de finantare nr. 417/29.08.2019 "Eficiență instituțională și bună guvernare la nivelul municipiului Moreni", cod MySMIS 129704, SIPOCA 671. Deschide anuntul aici. Mai multe informatii aici

-PROIECT DE MOBILITATE ERASMUS+ Biblioteca Municipala   aici

 

 

1. Contractul de finantare nr.2396/11.11.2011 intitulat “Reabilitarea /Modernizarea si Extinderea spatiilor publice Urbane, strazi si spatii verzi in municipiul Moreni “  .

Se implementeaza pe o perioada de 33  luni incepand cu data de 11.11.2011.Valoarea totala a proiectului este de 12.612.814,76 lei, din care:

-10.140.834 lei( finantare nerambursabila si contributia beneficiarului)

-67.561,40 lei valoare neeligibila inclusiv TVA

-2.404.419,36 LEI valoare TVA aferent cheltuieli eligibile

Obiectivul specific al proiectului :

-reabilitarea si modernizarea strazilor AICuza si Republicii cu o lungime totala de 2418,96 m si trotuarele aferente

-reabilitarea podului peste paraul Cricovul Dulce cu o lungime de 104 m si o latime de 15,5 m

-reabilitare 3300 mp spatii verzi

-amenajare 6 treceri de pietoni pentru persoane cu dizabilitati

-creare 4800 ml piste biciclisti

-amenajare parc 9512 mp

In urma licitatiei publice prin cerere de oferta s-a atribuit contractul de executie lucrari asocierii dintre SC Paulus SRL Ploiesti si SC Cast SRL Banesti.

Incepand cu data de 26.06.2013 au inceput lucrarile de executie la investitia “Reabilitarea /Modernizarea si Extinderea spatiilor publice Urbane, strazi si spatii verzi in municipiul Moreni .

inapoi

 

 

2. Contractul de finantare nr.2236/11.11.2011 intitulat “Reabilitare si modernizare Centrul de Recuperare si Reabilitare persoane cu handicap Tuicani municipiul Moreni”.

Parteneriatul dintre UAT municipiul Moreni si UAT judetul Dambovita implementeaza proiectul pe o perioada de 33 luni incepand cu 11.11.2011 .

Valoarea totala a proiectului este de 2.550.403,50 lei, din care:

-2.055.041,04 lei (finantare nerambursabila si contributia beneficiarului)

-6710 lei valoare neeligibila inclusiv TVA

-488.652,46 lei  valoare TVA aferent cheltuieli eligibile

Obiectivul specific al proiectului :implementarea de servicii sociale pentru persoanele cu handicap prin reabilitarea si modernizarea Centrului de recuperare si reabilitaree dupa cum urmeaza:

-reabilitarea corpului de cladire Pavilion 2, reabilitare termica a cladirii si refacere finisaje interioare

-modernizare instalatii de alimentare cu apa si canalizare, modernizare instalatii electrice

-dotare cu 48 de echipamente specifice

La aceasta data (iulie 2013) se deruleaza achizitia publica prin cerere de oferta pentru executie lucrari si achizitie dotari specifice.

inapoi

 

 

 

3. Contractul de finantare nr.2405/2011 SMIS 7646  “Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Moreni prin achizitionarea de echipamente specifice si amenajarea unui centru de supraveghere”.

Contractul de finantare a fost semnat in data de 11.11.2011 , perioada de implementare de 22 luni cu o valoare totala a proiectului de 760.154 lei, din care

-  610.356 lei (finantare nerambursabila si contributia beneficiarului)

-  3329,40  lei valoare neeligibila inclusiv TVA

-  146468,64  lei  valoare TVA aferent cheltuieli eligibile

Obiectivul specific  constituie implementarea unui sistem de supraveghere pentru cresterea sigurantei publice prin achizitionare si instalare sistem de supraveghere si amenajarea centrului de supraveghere a carui locatie a fost stabilita in Moreni str.Flacara nr.33.

Sistemul de supraveghere achizitionat prin proiect va acoperi urmatoarele locatii:

 1. Centru – Circa nr.1 si nr.2 adulti
 2. Dispensar – Schela Mare, str. Targovistei
 3. Primarie – str.A.I.Cuza, nr.15
 4. Sens Giratoriu
 5. Liceul nr.1, str.22 Decembrie nr.16
 6. Liceul nr.2, str. 22 Decembrie nr.40
 7. Sala de Sport, str. Republicii nr.15A
 8. Str. Republicii, la intrare in Moreni
 9. Gradinita nr.1, str. Victoriei nr.6
 10. Scoala nr.3, str.Victoriei nr.56
 11. Hala Piata, str.Cpt.Pantea Ion nr.19
 12. Scoala nr.1, str. Flacara
 13. Gradinita nr.5, str. Fdt.Scolii
 14. Intersectia M.Eminescu-Ana Ipatescu
 15. Intersectia M.Eminescu-B-dul Petrolului
 16. Intersectia Eroilor-Horia, Closca si Crisan
 17. Intersectia Spiresti-Eroilor-Plaiului
 18. Zona blocurilor ANL, str.22 Decembrie
 19. Scoala nr.4, B-dul Petrolului

Proiectul se implementeaza pe parcursul a 22 luni , incepand cu 11.11.2011.

In urma licitatiei publice prin cerere de oferta s-a atribuit contractul de furnizare echipamente cu montaj firmei  MIRA TELECOM SRL BUCURESTI.

 Incepand cu data de 27.05.2013 au inceput lucrarile de implementare  sistem de supraveghere pentru cresterea sigurantei publice prin achizitionarea si instalarea sistemului de supraveghere si amenajarea centrului de supraveghere.

inapoi

 

 

 

Primăria Municipiului Moreni implementează proiectul ,,Ambasadorul de tineret”, finanţat cu sprijinul Comisiei Europene prin Programul Tineret în Acţiune, Acţiunea 1 - Tineri în Europa, Subacţiunea 1.1 - Schimburi de tineri. Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 8 luni, între 07.01.2013 – 30.08.2013 în parteneriat cu Primăria Municipiului Torres Novas şi are o valoare eligibilă de 19.320 de euro, din care cofinanţarea municipalităţii morenare este de 1.230 de euro.

Scopul proiectului este implicarea activă a 24 de tineri din două ţări ale Uniunii Europene (România şi Portugalia) în diverse activităţi pe parcursul a 17 zile astfel încât  să le permită să descopere şi să devină conştienţi de diversele realităţi sociale şi culturale, să înveţe unul de la celălalt şi să întărească sentimentul de a fi cetăţeni europeni.

          Obiectivele generale ale proiectului sunt: Promovarea cetăţeniei active a tinerilor, Includerea tinerilor cu oportunităţi reduse, Dezvoltarea solidarităţii şi promovarea toleranţei între tineri.

          Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Creşterea conştientizării importanţei protecţiei mediului înconjurător prin dezvoltarea mobilităţii europene în contextul globalizării şi a schimbărilor climatice, Conştientizarea diversităţii umane şi a problemelor universale cu care se confruntă toate ţările în domeniul incluziuniii sociale, Dezvoltarea interactivă a inter-culturalismului, promovarea schimburilor culturale şi încurajarea creaţiei culturale în contextul multilingvismului din Uniunea Europeană, Creşterea gradului de cunoaştere şi de conştientizare a tinerilor cu privire la activităţile de voluntariat, Dezvoltarea spiritului creativ în domeniul mediului şi al culturii.

           Grupul ţintă al proiectului este format din 24 de tineri din Moreni şi Torres Novas. Beneficiarii direcţi sunt tinerii din Municipiul Moreni şi din Municipiul Torres Novas, precum şi tinerii cu oportunităţi reduse (în special tinerii cu dizabilităţi din Centrul de recuperare pentru persoane cu handicap Moreni), iar beneficiarii indirecţi sunt ceilalţi cetăţeni ai Municipiului Moreni şi ai Municipiului Torres Novas care vor fi vizaţi indirect de efectele şi rezultatele implementării).

           Tinerii vor participa la activităţi diverse (de creaţie, de dezbatere, de stimulare a inovaţiei şi a gândirii active, de relaţionare cu tinerii cu oportunităţi reduse şi cu cetăţenii din localitate, de organizare şi desfăşurare a unor evenimente publice precum Ziua Tineretului şi Ziua Europei, etc.), metodele utilizate fiind în mare măsură cele de educaţie non-formală.

inapoi

 

 

 

Proiectul "Redescoperă Flacăra Petrolului" se afla in a 18-a luna de implementare si pana acum (iulie 2013) s-au desfasurat urmatoarele activitati:

      - participarea la 7 targuri de turism in diferite zone ale tarii:

                    • Targul Turism Touristica Cluj-Napoca (02-04 Noiembrie 2012)

                     • Targul de turism al Romaniei Bucuresti (15 – 18 noiembrie 2012)

                     • Targul de Turism Bacau (23 – 25 noiembrie 2012)

                      • Targul de Turism Bucuresti (14 – 17 martie 2013)

                      • Targul de Turism Transylvania Tourism Fair Brasov (29 –31 martie 2013)

                      • Targul Vacantelor Constanta (5 - 7 aprilie 2013)

                      • Targul de Turism Expo Vacanta Ploiesti (18 – 20 aprilie 2013)

 fiind un prilej de lansare si popularizare a imaginii localitatii Moreni, incepand cu istoria exploatarii petroliere a orasului , resursele naturale, obiceiuri si activitati.

La fiecare targ a fost prezentata proiectia filmului  ,,Moreni, intre Istorie, Legenda, si Realitate”, unde au fost redate imagini din istoria localitatii evidentiind evolutia exploatarii petrolului ce dateaza din 1691 prin imagini de la extractia cu hecna pana sondele din zilele noastre, cat si imagini de la  cel mai mare incendiu din istoria Europei ce a avut loc la sonda nr.160 in 1929 pana in 1931.

Ca mijloace de promovare s-au folosit urmatoarele materiale publicitare:

              - afise

              - brosuri

              - flyere

              - carti postale

La stand, vizitatorii erau interesati de asezarea localitatii, de campionatul de motocros, cat si de obiectivele turistice din zona. Zimbraria de la Bucsani, Casa Memoriala a scriitorului I.L.Caragiale, Statiunea balneoclimaterica Pucioasa, Turnul Chindiei – Curtea Domneasca Targoviste au fost cateva din obiectivele atractive ale zonei.

Pe perioada targurilor au avut loc discutii si cu ziaristi, s-au dat  interviuri pentru  posturi de radio si TV.

 

      - Organizarea a doua festivaluri in Moreni, unul in perioada 13-14 octombrie 2012 si altul in perioada 22-23 iunie 2013, ce au avut ca scop promovarea resurselor naturale din zona prin desfasurarea unor:

Expozitii de costume populare din zona si obiecte traditionale ale mesterilor populari;

Expozitii de carte pe teme de istorie a Moreniului, obiceiuri si traditii legate de petrol: “Redescoperã Flacãra Petrolului”;

  Concursuri cu copiii pe teme de istorie a petrolului în zona Moreniului;

Concursuri de desene pentru copiii cu tema “Redescoperã Flacãra Petrolului”;

Expozitii muzeale pe tema etapelor istoriei si evolutiei preocuparilor în extractia si folosirea petrolului în Moreni si zonele limitrofe: “Moreni în istoria petrolului”;

Spectacole de muzica si dansuri populare.

TRADIŢII DE IARNĂ - REDESCOPERĂ FLACĂRA PETROLULUI - 19 - 20 DECEMBRIE 2017

 

 

 

Incepere implementare proiect ,, Prevenire , educatie si combaterea coruptiei (PECC ) ” , cod SIPOCA 441 /cod MySMIS 118772 proiect aprobat prin Contractul de finantare nr.211 /01.08.2018 in cadrul  Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA) pentru Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul Specific 2.2. Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice. Deschideti Anuntul aici

Valoarea totala a proiectului – 273.006 ,00 lei 

Valoarea eligibila a proiectului  -273,006,00 lei 

Vloarea eligibila nerambursabila – 267.545 ,88 lei

Cofinantarea eligibila a beneficiarului (2%)  - 5.460 .12 lei

•Obiectivele specifice ale proiectului sunt :

- Obiectiv Specific 1 – Implementarea in institutia publica solicitanta a unei proceduri interne

specifice care are ca finalitate dezvoltarea spiritului etic si integritatea functionarilor in

exercitarea actului administrativ.

- Obiectiv Specific 2 – Elaborarea unui ghid de bune practici in institutia publica solicitanta cu

scopul de a preveni coruptia si conflictele de interese in administratia publica locala si de a

stabili indicatori specifici de evaluare.

- Obiectiv Specific 3 – Organizarea unei campanii de educatie anticoruptie, al carei scop este

promovarea transparentei in administratia publica locala.

- Obiectiv Specific 4 – Organizarea unui workshop de educatie anticoruptie care vizeaza

cresterea transparentei la nivel de administratie publica locala.

- Obiectiv Specific 5 – Formarea personalului autoritatii publice solicitant (28 persoane) in

vederea prevenirii si limitarii fenomenului de coruptie in institutiile publice locale.

•Rezultatele anticipate

Rezultatele de proiect:

- R1 – 1 procedura interna anticoruptie

- R2 – 1 Ghid de bune practici privind transparenta in administratia publica locala

- R3 – 1 Campanie pentru educatie anticoruptie

- R4 – 1 workshop pentru combaterea fenomenului de coruptie

- R5 – 30 functionari si alesi formati

Rezultatele de program:

- Rezultat program 3 – Aplicarea unitara a normelor, mecanismelor si procedurilor in materie

de etica si integritate in autoritatile si institutiile publice; - Rezultat proiect 1 – 1 procedura

interna anticoruptie.

- Rezultat program 4 – Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la prevenirea

coruptiei si a indicatorilor de evaluare in autoritatile si institutiile publice; - Rezultat proiect 2

– 1 Ghid de bune practici privind transparenta in administratia publica locala.

- Rezultat program 4 – Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la prevenirea

coruptiei si a indicatorilor de evaluare in autoritatile si institutiile publice – Rezultat proiect 3

– 1 Campanie pentru educatie anticoruptie.

- Rezultat program 4 – Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la prevenirea

coruptiei si a indicatorilor de evaluare in autoritatile si institutiile publice – Rezultat proiect 4

– 1 workshop pentru combaterea fenomenului de coruptie.

- Rezultat program 6 – Imbunatatirea cunostintelor si a competentelor personalului din

autoritatile si institutiile publice in ceea ce priveste prevenirea coruptiei; - Rezultat proiect 5 –

30 functionari si alesi formati.

•Indicatorii proiectului

REZULTAT POCA INDICATORI DE REZULTAT INDICATORI DE REALIZARE

R3 Aplicarea unitara a normelor,mecanismelor si procedurilor in materiede etica si integritate    in autoritatile si institutiile publica.

5S25 Autoritati si institutii publice care au adoptat proceduri operationale privind masurile

preventive anticoruptie si indicatorii aferenti 1 entitate

5S64 Autoritati si institutii publice sprijinite sa dezvolte procesuri operationale privind masurile preventive anticoruptie si indicatorii aferenti 1 entitate

R4 Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la prevenireacoruptiei si a indicatorilor de evaluare in autoritatile si institutiile publice

R6 Imbunatatirea cunostintelor si a competentelor personalului din autoritatile si institutiile publice in ceea ce priveste prevenirea coruptiei

5S26 Personal din autoritatile si institutiile publice care a fost certificat la finalizarea cursurilor

in domeniul prevenirii coruptiei, transparentei, eticii si integritatii 30 de cursanti

5S66 Personal din autoritatile si institutiile publice participant la formare in domeniul prevenirii coruptiei, transparentei, eticii si integritatii 30 de cursanti/participanti

•Grup tinta – Alesi locali si Personal de conducere/executie din cadrul Primarie Municipiului Moreni.Prin interventiile si activitatile sale, proiectul contribuie la solutionarea nevoilor specifice personalului din autoritatile si institutiile publice locale din cadrul Primariei Municipiului Moreni, judetul Dambovita, din regiunea mai putin dezvoltata Sud Muntenia.

Anexa achizitii directe PECC  aici

 

Inapoi

 

 

Va aducem  la cunostinta inceperea implementarii proiectului aprobat prin Contractul de finantare nr.417/29.08.2019  in cadrul  Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 -2020 (POCA) pentru Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectivul Specific 2.1. Introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica locala ce optimizeaza procesele orentate catre beneficiari in concordanta cu SCAP

Titlul proiectului: ,, Eficienta institutionala si buna guvernare la nivelul Municipiului Moreni  ” ,  Cod MySMIS 129704  ,SIPOCA 671

Beneficiar : UAT Municipiul Moreni

             Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea procesului decizional  , a capacitatii administrative si a calitatii si eficientei serviciilor publice furnizate la nivelul Municipiului Moreni , din regiunea mai putin dezvoltata Sud –Muntenia , prin implementarea de proceduri de sistem si initierea de masuri de simplificare a unor proceduri de lucru si a unor politici publice prin dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor personalului din cadrul institutiei .

Data de incepere a proiectului : 29.08.2019

Perioada de implementare a proiectului : 16 luni

Valoarea totala a proiectului – 1,355,957 .26 lei 

Valoarea eligibila a proiectului  -1,355,957 .26 lei 

Vloarea eligibila nerambursabila – 1,328,838.11 lei

Cofinantarea eligibila a beneficiarului (2%)  - 27,119.15 lei

Anexa_1_Programul_anual_al_achizitiilor_pb.al_proiectului_EIBG.pdf

Anexa_2_Achizitii_directe_proiect_EIBG.pdf

 

inapoi